SELVHJELP

Menneskets styrke har aldri vært det fysiske, men det mentale

 

Vitanskapen har  ignorert  følelsene i det mentale livet.   Kognitiv psykologi  forstod først at tanker, følelser  og atferd er nært knyttet til hverandre

Hvordan håndterer jeg følelsesmessig stress og uro?


  • Hvordan får jeg kontroll over livet mitt?


Hva er "flyt"?Når vi er i  balanse mellom utfordringer vi møter og vår evne til å møte dem